Bilgilendirme

E-Öğrenme uygulaması tüm internlere açılmıştır. Geri bildirimleriniz için bize info@onlinetipegitimi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Projeden faydalanan üniversiteler için tıklayınız.

Videoları görüntülemekte sorun yaşıyorsanız Yardım Sayfası'ndan destek alabilirsiniz.


PROJENİN AMACI

Tıp Fakülteleri son yıllarda kendi eğitim programlarını giderek daha fazla sorgulamakta ve eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik yoğun bir uğraş içerisinde bulunmaktadırlar. Özellikle tıp eğitiminde öğrencilerin mesleksel beceriler konusunda daha yeterli hale getirilmesi, bu becerilerin belirli standartlara dayandırılması, öğrencilere hangi becerilerin ne düzeyde kazandırılacağının tesadüflere bırakılmaması temel hedefler arasındadır. Dünya Hekimler Birliğinin 1988 yılı Edinburgh bildirgesinde tıp eğitimin amacı “bütün toplumun sağlık düzeyini yükseltecek hekimler yetiştirmektir” şeklinde tanımlanmakta ve bazı önerilerde bulunulmaktadır. Bu önerilerle tıp öğrencilerine bilginin yanı sıra yeterli düzeyde mesleksel becerileri kazandırmanın önemi ve gerekliliği vurgulanmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde Tıp Fakülteleri bünyesinde kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalları bu hedefi gerçekleştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu dönemde pek çok Tıp Fakültesi, öğrencilerine daha ilk yıllardan itibaren temel mesleki becerileri kazandırma amacıyla genellikle Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Mesleksel Beceri Laboratuarı kurmuştur. Bu laboratuarlarda verilen eğitimlerin amacı, geleneksel olarak klinik ortamlarda verilen beceri eğitimleri için bir ön uygulama sahası oluşturmaktadır. Mesleksel beceri laboratuarlarında öğrenciler uygulamalarını genellikle maketler, sınıf arkadaşları veya simüle hastalar üzerinde yapmaktadır. Mesleksel beceride yeterli hale geldikten sonrada eğitim programı içerisindeki ilgili stajlarda, gerçek hastalar üzerinde öğrendikleri mesleksel becerileri uygulamaktadırlar.

Bu projenin amacı, tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi tıp eğitiminde öğrencilerin sahip olması gereken temel mesleksel beceriler ile ilgili bir E-öğrenme ortamı geliştirerek öğrencilerin kullanımına sunmaktır.

Acıbadem Tıp Fakültesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kocaeli Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuklu Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitim Ekibi     Teknik Ekip  
         
Ad Soyad Görevi   Ad Soyad Görevi
         
Erol Gürpınar

Proje Yürütücüsü - Kan Basıncı Ölçümü ve Steril Eldiven Giyme Sorumlusu

  Prof. Dr. Cengiz Sayın AKUZEM Merkez Müdürü

Kemal Alimoğlu

Kan şekeri ölçümü sorumlusu

  Öğr. Gör. Mustafa Sami Mencet Koordinatör - Yönetmen

İpek Gönüllü

Sütür pratiği sorumlusu

  Öğr. Gör. Nuri Çağlayan Sistem Yöneticisi

Esin Kulaç 

Nabız ölçümü sorumlusu

  İnanç Soylu Yazılım Uzmanı

Ayhan Çalışkan

El yıkama ve steril eldiven giyme sorumlusu

     

Nazan Karaoğlu

 Üretral sonda yerleştirme sorumlusu

     

Melis Nacar

İntra muskuler enjeksiyon yapma sorumlusu

     

Nilüfer Demiral Yılmaz

Subkutan enjeksiyon yapma, (ilaç hazırlama) sorumlusu

     

İrem Budakoğlu

Koldan venöz kan alma sorumlusu

     

Cahit Taşkıran

Elektrokardiyografi çekimi sorumlusu

     

Arif Onan

Yardımcı Araştırmacı

     

Selcen Öncü

Yardımcı Araştırmacı

     

Sümer Mamaklı

Yardımcı Araştırmacı

     

 
 
 
ankarau
deu
gazi
hacettepe
su
sdu
ege
eu
au